Skip to main content

Sesselja Tómasdóttir er fædd og uppalin í Ólafsvík, þar sem Snæfellsjökull rís hæst fjalla og sólsetur og sólarupprás eru stórkostleg. Sem barn lék hún sér úti í náttúrunni, hvort sem var við sjóinn eða á fjöllum. Í uppvextinum naut hún þess að hlusta á goðsagnir um drauga, tröll og álfa.

Sesselja lauk BS-gráðu í myndmenntakennslu frá Kennaraháskóla Íslands (1991-1994) og hélt síðan rakleiðis í grunnnám við Listaháskóla Íslands (LHI) þar sem hún lauk B. Fa.-prófi árið 1999. Þegar hún var í LHÍ dvaldi hún sem skiptinemi í þrjá mánuði við Winchester School of Arts í Winchester á Englandi sem er í samstarfi við Royal Academy of Art í London. Þar naut Sesselja leiðsagnar virtra prófessorum samhliða safnaferðum til London, Amsterdam og Parísar. Sesselja er meðlimur í Sambandi íslenskra myndlistarmanna (SÍM).

Sesselja hefur rekið þrjú gallerí, ásamt eigin vinnustofu. Hún er einn af stofnefndum Grósku, félag myndlistarmanna í Garðarbæ. Sesselja hefur haldið fjölda einka- og samsýninga hér á landi sem erlendis. Hún var valin í Portrait nu sem er norræn portraitsamkeppni sem haldin er árlega í Friðriksborgarhöll í Danmörku.

Verk Sesselju eru innblásin af hugleiðingum hennar um traust á eigin skynjun og þeirri hugmynd að sanna þekkingu sé aðeins að finna innra með okkur sjálfum. Þekkja röddina í þínu eigin hjarta. Þora að vera hluti af öllum heiminum, sem þátttakandi í einu stóru andlegu ferli. Andleg vera sem vex upp úr sameiginlegum, óendanlega frjóum jarðvegi með virðingu og tengingu við umhverfi sitt.

Í verkum sínum málar Sesselja með olíulitum á striga og notar stundum blandaða tækni þar sem hún vinnur með ljósrit, teikningar og olíumálun.  

Sesselja kennir myndlist samhliða listsköpun sinni.

Sesselja Tómasdóttir was born and raised in Ólafsvík, Iceland, where the glacier Snæfellsjökull rises as the highest of mountains and the sunset and sunrise are magnificent. As a child she played outdoors in the wild nature, whether by the sea or in the mountains. In her upbringing, she enjoyed listening to legends about ghosts, trolls and elves.

Sesselja earned a Bachelor of Arts degree in teaching visual arts from the Iceland College of Education (1991-1994) and directly pursued her undergraduate studies at the Iceland University of the Arts (LHI), where she completed a B. Fa.-degree in 1999. When she was in LHI, she stayed as an exchange student for three months at the Winchester School of Arts in Winchester, England, which is in collaboration with the Royal Academy of Art in London. There, Sesselja enjoyed training from first-class professors along with museum trips to London, Amsterdam and Paris. Sesselja is a member of The Association of Icelandic Visual Artists  (SÍM) 

Sesselja has run three galleries, along with her own studio. Is one of the founding members of Gróska, an association of visual artists in Garðarbær. Held a number of solo and group exhibitions in Iceland and abroad. Was selected in Portrait nu, which is a Nordic portrait competition held annually in Friðriksborg castle, Denmark.

Sesselja’s works are inspired by her reflections on trust in her own perception and the idea that true knowledge can only be found within ourselves. Identify the voice in your own heart. Dare to be a part of the whole world, as a participant in one big spiritual process. A spiritual being that grows out of common, infinitely fertile soil with respect and connection to its environment.

In her work, Sesselja paints with oil colours on canvas, and sometimes uses mixed media where she works with photocopies, drawings, and painting with oil.

Sesselja teaches art alongside her painting.

 

 

Listaverk í Artóteki